P├Ždagogisk-assistance

Paedagogisk-Assistance

Pædagogisk Assistance er et korps af engagerede socialkonsulenter, der dagligt gør en forskel for familier samt børn, unge og voksne, der har modvind i livet.

Værdigrundlaget er baseret på Respekt, Inklusion og Livskvalitet i fokus.

Pædagogisk Assistance er støtte til forandring og hjælp til at mestre de udfordringer, der møder en, hvad enten man er barn, ung eller voksen.

Pædagogisk Assistance påtager sig opgaver inden for det pædagogiske område. 

Vores erfaring spænder vidt og vi har stor erfaring med børn/unge/voksne der er udviklingstruede og hvor der skal tages specielle hensyn.